Kinderdagverblijf

De Droomplaats is het kinderdagverblijf van WTC Rotterdam: een zonnige serre, zes groepsruimten en een afgeschermde buitenruimte, waar uw kind veilig kan klimmen, klauteren, rennen, fietsen, in de zandbak spelen en ‘s zomers in de zwembadjes spetteren.

De kinderen worden ingedeeld in kleine groepen, naar leeftijd en ontwikkeling. Er wordt gewerkt met het programma Uk & Puk, dat aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen en taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en de motoriek stimuleert. De Droomplaats is eenvoudig bereikbaar via een eigen zijingang aan het Rodezand. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 07.00 – 18.30 uur. www.dedroomplaats.nl