Retailution

29/05/18 to 30/05/18

Retailution: een event waarmee Kennsicentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam het project Retailinnovatie in Rotterdam afsluit én in samenwerking met het Retail Innovation Platform de landelijke Retail Innovatie Agenda presenteert. Retailution biedt een driedaags programma met een expositie met retail-prototypes van studenten van Hogeschool Rotterdam; een (net)werkbijeenkomst met workshops voor Rotterdamse retailers en een symposium, gericht op kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen twaalf hogescholen, brancheorganisaties en de retailsector.

In Retailinnovatie in Rotterdam hebben onderzoekers, studenten en docenten van Hogeschool Rotterdam samen met Rotterdamse retailers en retail-stakeholders twee jaar onderzoek gedaan naar toekomstbestendige midden- en kleinbedrijven in een binnenstad waar veel te beleven is. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een workshopprogramma voor Rotterdamse retailers die meteen zelf met nieuwe kennis en inzichten aan de slag willen.

Retailution, Retailinnovatie in Rotterdam is georganiseerd door Kenniscentrum Creating 010 in samenwerking met Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, Willem de Kooning Academie en het Instituut voor Commerciële Economie, UDS Rotterdam, Gemeente Rotterdam en Retail Innovation Platform met financiële ondersteuning van SIA  Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek.