De toekomst van Rotterdam

10/03/17

Hoe staat Rotterdam er over 20 jaar voor? Sommigen hebben daar misschien een beeld bij. Anderen hebben geen flauw idee. Leden van de WTC Rotterdam Business Club hebben onlangs een bijdrage geleverd aan de vorming van de toekomst van de stad. Tijdens de bijeenkomst op 2 maart gingen zij in gesprek met de Gemeente Rotterdam over belangrijke thema's voor de stad. Hoe wonen we, werken we, leren we, groeien onze kinderen op en gaat het met onze gezondheid in 2037…

GESPREK MET DE STAD
Het Gesprek met de Stad is een gezamenlijk initiatief het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Rotterdam. Om de toekomstvisie van de stad scherp te krijgen vragen zij de mening van Rotterdammers. Welke problemen voorzien mensen en waar kijken ze juist naar uit? Er zijn al 5000 gesprekken met burgers gevoerd. Nu is het woord aan de ondernemers. Een groep die een belangrijke bijdrage levert aan de toekomst van Rotterdam.

Roy Geurs, van de Gemeente Rotterdam vertelt: “Om ons goed op de toekomst voor te bereiden onderzoeken we het sociale, fysieke economische domein van Rotterdam over 20 jaar. Dit doen we o.a. door in gesprek te gaan met betrokkenen van de stad. Zo signaleren we problemen die wij over het hoofd zien en doen we ideeën op voor mogelijke oplossingen. Vanavond geven we het bedrijfsleven een stem.”

VRAAGSTUKKEN
Tijdens deze speciale bijeenkomst in het WTC Rotterdam brainstormden leden van de WTC Rotterdam Business Club en Port of Business in kleine groepjes over 7 voorgelegde vraagstukken. 

Hoe wordt (of blijft) Rotterdam in 2037 een stad….

  • die duurzaamheid en veerkracht ontwikkelt?
  • die aantrekkelijk is om te wonen of te verblijven, ook met 50.000 inwoners erbij? 
  • die de energie in de stad ten volle benut?
  • waar het verdienvermogen op peil is?
  • waar de Rotterdammer zichzelf ontwikkelt en naar vermogen bijdraagt aan de stad?
  • die in balans is?
  • die de kansen van nieuwe ontwikkelingen omarmt?

DUURZAAMHEID
Twee hete hangijzers voor ondernemers zijn toch wel duurzaamheid en verdienvermogen. Op gebied van duurzaamheid zijn ondernemers best bereid wat terug te doen voor de stad. Hier komt echter ook een ander probleem om de hoek kijken. Veel bedrijven lopen aan tegen een te starre regelgeving omrent duurzaam ondernemen. Het lijkt nu eerder op straffen, dan op handhaving. 

VERDIENVERMOGEN
Op de vraag hoe we het verdienvermogen op peil krijgen brandden ook veel ondernemers los. Is een gezond economisch klimaat wel mogelijk als straks de helft van de bevolking is vergrijst? Ook al is de pensioengrens bijgesteld, veel ouderen raken de drive kwijt. Idee is om voor meerdere carrières te gaan, om de energie er in te houden. Ook nog na je 55ste. De Gemeente kan de ouderen stimuleren betaalt te blijven participeren in de maatschappij. Door ze het gevoel te geven dat ze nog van nut zijn en zelfsturing te faciliteren. Om de verwachtte kostenpost aan de zorg voor ouderen te verminderen kan robotisering wellicht een oplossing bieden. Wat dan wel belangrijk is dat mensen nu al opgeleid worden om met technologie van de toekomst om te leren gaan. Een andere instabiele groep voor de economie zijn de jongeren. Is het schoolsysteem nog wel passend? Kunnen kinderen op zeer jonge leeftijd al beslissen wat ze later willen worden? Wordt hun niveau wel goed bepaald, waardoor ze later naar ware potentie kunnen verdienen? 

Een terechte kanttekening die bij het verdienvermogen werd geplaatst was dat het ideaal beeld van een goed verdienmodel per generatie veranderd. Na de oorlog wilden we graag meer verdienen. In de periode daarna nog meer. De lat lag heel hoog qua verdienvermogen. De jongste generatie neemt weer met minder genoegen. Zij vinden vrije tijd belangrijker dan hard werken. Uit onderzoek blijkt dat mensen niet gelukkiger worden van meer geld verdienen. 

AANTREKKELIJK WONEN 
Naast het ondernemen willen we allemaal graag fijn wonen en recreëren in Rotterdam. De vragen die hierbij rijzen zijn: Blijft Rotterdam een stad of wordt het een metropool, meer internationaal ingericht? Hoe wordt de steeds groter toenemende verkeerstroom van toeristen en bewoners in goede banen geleid? Hoe gaan we om met de Coolsingel? Dat nu al een snelweg zonder vangrails wordt genoemd. Voetgangers krijgen amper de gelegenheid om over te steken. 

Is het mogelijk meer op water te bouwen om ruimte te winnen? Er zijn voorbeelden van boten als woning of bedrijfspand. Boten met meerdere verdiepingen, waar zelfs het bovendek wordt benut door er groente te verbouwen. Zo kun je ook nog lokaal produceren en hoeft er minder vrachtverkeer de stad in. Ook recreatie kan op het water, bijvoorbeeld een speelpark of een zwembad. En waar is het strandje bij de Maas eigenlijk gebleven? 

Conclusie: de aanwezigen kwamen tijd te kort om alle issues te bespreken. Gelukkig sloot de bijeenkomst af met een netwerkborrel. Zo kon er nog lang nagepraat worden over de boven tafel gekomen onderwerpen. 

OPEN ROTTERDAM
De lokale omroep Open Rotterdam was ook aanwezig voor een videoverslag van de avond. Deze is terug te kijken via: www.openrotterdam.nl/het-open-gesprek-met-de-stad/content/item?947066  

ONLINE VERDER PRATEN
Wil je meer inbrengen of was je niet bij de bijeenkomst aanwezig? Je kan je mening ook online geven op: www.gesprekmetdestad.nl Hier verschijnt binnenkort ook een reeks verslagen van de gevoerde gesprekken. 

Bekijk alle foto's op onze Facebook pagina.

 

Privileged members: