Nieuwe bestuursleden WTC Rotterdam Business Club

06/07/17

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van WTC Rotterdam Business Club in juni kwamen belangrijke zaken aan de orde zoals de financiën, het ledenbeheer, het programma van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Maar ook de samenstelling van het bestuur stond op de agenda. Zo nu en dan zijn er wisselingen in het bestuur, volgens de statuten of naar wens van de bestuursleden zelf. Eind 2016 werd Angélique van Hienen als nieuwe vicevoorzitter verwelkomd. Angélique is sinds september 2016 Managing Director van WTC Rotterdam. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd verder met grote dank afscheid van Tony Mastrantuono (activiteiten), zijn rol wordt vanaf nu overgenomen door Bianca Doeve (mede-eigenaar van M10 recruitment). De rol van penningmeester was al enige tijd vacant, Iris Duinker (Fiscaal en Juridisch Adviseur bij DHK Tax & Legal) neemt per heden die taken op zich. Het bestuur is uiteraard blij weer op volle sterkte te zijn en kijkt uit naar een vernieuwend nieuw clubjaar!

v.l.n.r. Angélique van Hienen (vicevoorzitter), Iris Duinker (penningmeester), Ronald van Raaij (voorzitter), Bianca Doeve (activiteiten), Frank Coomans (ledenbeheer).

Privileged members: